VINNVINN 2.0/TAS 2.0

Diarienummer 2009-02804
Koordinator Region Skåne - Näringsliv Skåne
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - juni 2010
Status Avslutat