VINNOVA_MOST Workshop i Qingdao 2012

Diarienummer
Koordinator Sveriges lantbruksuniversitet - Enheten för biomassateknologi och kemi
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid september 2012 - oktober 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

To attend VINNOVA -MOST workshop in Qingdao and be able to deliver a presentation and strengthen contacts for a project building.

Resultat och förväntade effekter

SLU-BTK is well recognized in China today and has worked out several cooperative projects with Chinese partners in bioenergy field since 2006. SLU BTK is also the first Swedish institute who got Chinese funding directly. Based on out previous work, a new project is underbuilding, incollaboration with industries, government authorities and research institutes/universities in both countries.

Upplägg och genomförande

1) Provide a presentation on 12 September 2) Had meetings with our partners 3) Discussed project with different authorities.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.