VideoStar, resebidrag

Diarienummer
Koordinator IMAGE SYSTEMS AB - Digital Vision Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid september 2007 - mars 2008
Status Avslutat