VideoStar, resebidrag

Diarienummer 2008-00114
Koordinator IMAGE SYSTEMS AB - Digital Vision Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid september 2007 - mars 2008
Status Avslutat