Videobaserat system för teknikträning i simsport

Diarienummer 2016-01478
Koordinator Mometric AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juni 2016 - maj 2017
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 1 - Innovationsprojekt i företag våren 2016

Syfte och mål

Syftet med projektet var att undersöka om de tekniska förutsättningarna finns för videobaserad automatisk analys av simmare och simteknik. Inom ramen för projektet utvecklades avancerade datorseendealgoritmer både för lokalisering och målföljning, baserade bland annat på de senaste framstegen inom så kallad deep learning. Vidare undersöktes möjligheten att använda en rörlig kamerarigg för ändamålet. Projektet föll väl ut och det kunde konstateras att tillräckliga prestanda är möjliga att uppnå.

Resultat och förväntade effekter

Då projektresultatet varit övervägande positivt kommer Mometric att gå vidare med utvecklingen. Framför allt kommer vi fokusera på den fysiska kamerariggens utformning och tekniska konstruktion, då vi bedömer att det är på hårdvarusidan de största hindren kvarstår för en kommersiell lansering.

Upplägg och genomförande

Utvecklingsarbetet inom projektet bedrevs på deltid under en längre period. Detta visade sig fördelaktigt då interaktioner med olika hårdvarutillverkare drog ut på tiden; i väntan på fysiska prototyper har mjukvaruutvecklingen därmed kunnat fortgå enligt plan utan att blockeras. Däremot hanns det avslutande arbetspaketet med webbportal ej genomföras då den övriga utvecklingen tog längre än förväntat och prioriterades högre.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.