Verifiering av torr rotzon

Diarienummer 2009-04878
Koordinator BIOGLOBE AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid april 2010 - oktober 2010
Status Avslutat