Verifiering av torr rotzon

Diarienummer
Koordinator BIOGLOBE AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid april 2010 - oktober 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04878

Statistik för sidan