Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vehicle Dynamics Control Track Days 2016

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Fordonsteknik och autonoma system
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2016 - mars 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Genom projektet har kurslaborationer genomförts i samarbete med industriella aktörer på AstaZero med ungefär 30 studenter per gång under 2017-2019. Målsättningen med projektet var att ge teknologer möjlighet att bekanta sig med såväl mätutrustning som provmetoder för att verifiera fordonsdynamiska modeller på provbanan. Målsättningen har uppfyllts väl. Såväl provingenjörer som teknologer har uttryckt stor uppskattning för kurslaborationerna.

Långsiktiga effekter som förväntas

Det är glädjande att se teknologerna arbeta med mätdata från fysiska prov vilket var projektets huvudsakliga målsättning. Projektet har dock flera oväntade effekter t.ex. har kurslaborationerna fungerat som neutral mötesplats för industriella samarbetspartners, teknologer har också förklarat att de senare använt de mätdata de fått genom kursen i efterföljande examensarbeten och doktorander i FFI projekt har fått tillfälle att utveckla nya provmetoder tack vare detta projektet.

Upplägg och genomförande

Alla kurslaborationer har genomförts i samarbete med fordonsindustrin. De har hjälpt till med bilar och provförare. Under kurslaborationen genomförs prov för stationär kurvtagning, frekvenssvar och undanmanöver. Data från bilarna samlas in via bilarnas CAN nätverk och teknologerna har analyserat data på plats under dagen med stöd av lärare och assistenter. Genomförandet fungerar mycket väl och uppskattas som sagt av de inblandade. Första året kunde teknologerna (med giltigt körkort) själva köra men detta frångick vi 2018 vilket blev ett lyft för laborationen som helhet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-02532

Statistik för sidan