Vehicle Dynamics Control Track Days 2016

Diarienummer 2016-02532
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Fordonsteknik och autonoma system
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2016 - september 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Målsättningen med projektet är att förse masterstudenter and doktorander på Chalmers med möjligheten att utföra prov för att verifiera styr- och regler algoritmer för vagnsreglering på provbanan AstaZero.

Förväntade effekter och resultat

Datorsimuleringar är en viktig del av all modern fordonsutveckling. Användning av ´virtuella´ fordonsprototyper är effektivt för att utveckla fordon snabbare till en lägre kostnad. I slutändan är det dock fortfarande nödvändigt att verifiera fordonsbeteende på provbana. Studenter som genomgår universitetsutbildning har sällan möjlighet att lära sig eller utföra provning. Det aktuella projektet introducerar datainsamling och analys, provkörning och allmänna arbetssätt på provbanan. Denna erfarenhet uppskattas av studenterna och är en viktig del av deras utbildning.

Planerat upplägg och genomförande

Projektinnehåll: Datainsamling och analys, provkörning och generella arbetssätt på provbanan. Tidsplanering: I april 2016 and april 2017. Projektdeltagare: Tillämpad mekanik, Chalmers tekniska högskola.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.