Ved och pelletskamin

Diarienummer 2009-01870
Koordinator TräEnergiTeknik i Vimmerby AB
Bidrag från Vinnova 80 000 kronor
Projektets löptid september 2009 - april 2010
Status Avslutat