Ved och pelletskamin

Diarienummer
Koordinator TräEnergiTeknik i Vimmerby AB
Bidrag från Vinnova 80 000 kronor
Projektets löptid september 2009 - april 2010
Status Avslutat