Utveckling av ny recoaterplattform

Diarienummer 2010-00246
Koordinator Nyfors Teknologi Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 1 400 000 kronor
Projektets löptid maj 2010 - oktober 2011
Status Avslutat