Utveckling av ledarförmåga för entreprenörskap och innovation i transnationella företag

Diarienummer 2012-03661
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid oktober 2012 - februari 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets mål var att bidra till en förbättring av förmågan att leda entreprenöriella initiativ och innovationsprojekt i det stora företagets sammanhang. För att nå detta mål har projektet - genomfört intervjuer med 63 (35+28) ledare, HR-chefer och ´high potentials´ i Europa och Asien i två multinationella företag. - studerat och i intervjuer undersökt företagens interna system för strategi och ledarutveckling - genomfört 3+3 explorativa workshops (68 personer) - utvecklat ett frågeformulär som använts som bakgrund i två workshops med totalt 25 personer från det ena företaget.

Resultat och förväntade effekter

En ambition med projektet var att lyfta frågan kring kopplingen mellan strategi, innovation och utveckling av ledarakapabilitet. Delvis som resultat av projektet har man i den första organisationen dragit igång ett stort initiativ för att driva frågan med olika program på tre hierarkiska nivåer. En diskussion på samma tema har satts igång i den andra organisationen. Den första organisationen har uppdragit åt Chalmers att fortsätta göra explorativa workshops med ´high potentials´. Forskningsresultat har börjat formeras och akademiska artiklar är i produktion.

Upplägg och genomförande

Upplägget skapades ihop med två svenska MNCs. Vi intervjuade high potentials (potential för positioner i koncernledningen eller strax under inom 5-10 år) i Europa/Asien, högre chefer och HR-personer. Vi frågade om hur man utvecklar chefer, kopplingen visioner/strategier till ledarutveckling, frihetsgrader för ledare att driva innovationer/entreprenöriella initiativ, förväntningar på detta, och ifall man får stöd. Stora skillnader upptäcktes. Vi skapade workshops med företagen för att diskutera skillnaderna, samt en kvantitativ undersökning som började användas.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.