Utveckling av kalibreringsresurs för beröringsfri dynamisk temperaturmätning

Diarienummer 2017-05006
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Mätteknik Borås
Bidrag från Vinnova 550 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - september 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet syftar till att utveckla en kalibreringsmetod för att verifiera att beröringsfria mätinstrument klarar av att mäta snabba dynamiska temperaturförändringar. Målet är också att genom detta bygga kompetens på riksmätplatsen inom området dynamiska temperaturmätningar för spridning till svensk industri.

Förväntade effekter och resultat

Många industriapplikationer och processer sker med hög hastighet och ökade krav på produkter och energieffektivitet innebär att man vill kunna göra snabba korrekta mätningar. Riksmätplatsen kommer att utveckla en kalibreringsresurs för beröringsfri dynamisk temperaturmätning samt verifiera metodiken.

Planerat upplägg och genomförande

Riksmätplatsen har ett antal olika referenssvartkroppar som kan generera stabila temperaturer inom det önskade området. Genom att på ett kontrollerat sätt exponera mätinstrumentet för denna temperatur kan dess dynamiska egenskaper bestämmas. Denna exponering kommer att ske genom att mellan svartkroppen och mätinstrumentet placera en enhet som under en väl definierad tid kan åstadkomma en öppning mot svartkroppen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.