Utveckling av global databas för ickepublicerade patentsökrapporter

Diarienummer 2015-02109
Koordinator SEARCH-A-PATENT SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 700 000 kronor
Projektets löptid maj 2015 - augusti 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 2 - Innovationsprojekt i företag våren 2015

Syfte och mål

Search-a-patent har utvecklat en global databas för ickepublicerade patentsökrapporter som sparar sökresultat utan att röja uppdragsgivarens innovationer vilket gör att känd teknik kan förflyttas till realtid. Målet var att ta fram en smart algoritm som sparar sökresultat och rapporter samt en API lösning som kan integreras i befintliga patentsökdatabaser hos kundföretag. Detta hjälper patentexperter under sökprocessen genom att förbättra sökresultatet och sök kvaliteten.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet uppfyller alla förväntningar på databasen.

Upplägg och genomförande

Projektplanen har varit tredelad,med delarna: 1: Planering, prioritering och layout. 2: Programmering, testning. 3: Framtagning av en färdig databas med kundanpassningsmöjligheter och kontroller. Allt enligt tidplan.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.