Utvärdering av TiVi tekniken

Diarienummer 2009-04213
Koordinator WheelsBridge AB
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - juni 2010
Status Avslutat