Utvärdering av TiVi tekniken

Diarienummer
Koordinator WheelsBridge AB
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - juni 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04213

Statistik för sidan