Utvärdering av Lead User policypilot

Diarienummer
Koordinator SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB - Energiteknik, Göteborg
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - augusti 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att utvärdera VINNOVAs nya satsning på ett antal Lead user pilotprojekt. Målet var att lära sig mera om metoden och dess implementering. Detta för att kunna skapa en bättre satsning om VINNOVA går vidare med bredare insatser t ex utlysningar.

Resultat och förväntade effekter

Projektets resultat var dels att piloterna följdes upp och dels en ökad kunskap om lead user metod i praktiken. VINNOVA kan använda den kunskapen i arbetet med nya insatser, som t ex i utlysning ´Spetsanvändare´. Flera av projektets lärdomar kan också överföras till andra utslysningar och policyinsatser som har karaktären av efterfrågepolicy (demand side policy). En annan effekt är en förväntad ökad användning av lead user metod i Sverige. Ett direkt resultat av piloterna är de innovationer som skapats.

Upplägg och genomförande

Pilotprojekten har själva redovisat sina enskilda projekt, t ex gällande produktresultat. I diskussionerna med projekten öppnade VINNOVA för en viss flexibilitet angående hur strikt deltagarna skulle använda lead user metod. Uppföljningsprojektet startade i januari 2012 med att sätta upp möten och ett ramverk för uppföljning. Ganska snart visade det sig att projekten dock inte var startklara, varav slutdatum snabbt fick revideras. Piloterna har följts via intervjuer, deltagande vid möten och workshops. Fokus legat på att dokumentera framgångar, svårigheter och utmaningar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-04231

Statistik för sidan