Uppsala BIO

Diarienummer
Koordinator STUNS STIFT F SAMV MEL UNIV I U-A NÄRINGSL O SAM - Uppsala BIO
Bidrag från Vinnova 32 500 000 kronor
Projektets löptid april 2007 - juni 2010
Status Avslutat

Externa länkar

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-01609

Statistik för sidan