UoI Kvittar; Travel

Diarienummer
Koordinator Kvittar AB - Kvittar
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - oktober 2011
Status Avslutat

Externa länkar

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01932

Statistik för sidan