UoI Kvittar; Travel

Diarienummer
Koordinator Kvittar AB - Kvittar
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - oktober 2011
Status Avslutat

Externa länkar