UoI 50 Buttons Each

Diarienummer 2013-04215
Koordinator 50 Buttons Each AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - juni 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Shortcut Labs har väl lyckats uppfylla målen uppsatta för detta projekt. Vi har byggt ett fantastiskt team och prototyper. Slutprodukten är nu klar för masstillverkning och intresset bland kunder och partners är väl bekräftat.

Resultat och förväntade effekter

Vi kan nu starta massproduktion och -försäljning. Vi har mycket god tro på våra försäljningsestimat och kommer efter detta projekt kunna lyfta företaget till ett ekonomiskt hållbart samt snabbt växande företag.

Upplägg och genomförande

Vi har varit i en position där vi kommit längre än vi trodde var möjligt utan att lansera med en crowdfundingkampanj. Vi tog därför under projektets gång beslutet att skjuta på lanseringen för att kunna göra det riktigt bra.

Externa länkar

Our home page

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.