Unified Carrier Ethernet Access Platform

Diarienummer
Koordinator Xelerated AB
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid augusti 2009 - april 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-00672

Statistik för sidan