Undertakskonstruktion

Diarienummer 2018-02028
Koordinator FOREC PRODUKTIONS AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid mars 2018 - oktober 2018
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång Bygginnovationen 2016-2018