Undertakskonstruktion

Diarienummer 2018-02028
Koordinator FOREC PRODUKTIONS AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid mars 2018 - oktober 2018
Status Beslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång 2015-06960-en

Syfte och mål

Tillverkning av strö och bärläktprofiler i återvunnen plast för montage av solpaneler och traditionella takpannor alt. kombinera traditionella takpannor och solpaneler.

Förväntade effekter och resultat

Framställda fungerande CAD-ritningar och 3D modeller, tillverkning av enklare prototyper för praktisk test och demonstration. Kontakt med möjliga tillverkare och framtagning av underlag och offerter för tillverkning. Kontakt med möjliga samarbetspartners för utveckling och produktion.

Planerat upplägg och genomförande

Kartläggning av möjliga produktionsled och ev samarbetspartners. Möjlighet att med konsulthjälp ta fram CAD- ritningar för att framställa enklare prototyper och 3D modeller för praktisk test. Viss juridisk rådgivning angående avtal, licenser m.m.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.