Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

TSS projektledning 2011-2012

Diarienummer
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - Test Site Sweden
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2010 - december 2012
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet innebär att TSS fortsätter med nuvarande ledningsresurs under 2011 och 2012. Under perioden skall en långsiktig organisation och finansiering av TSS säkerställas.

Långsiktiga effekter som förväntas

- Det övergripande fokusområdet för TSS skall vara Det Hållbara Transportsystemet. - TSS skall även fortsättningsvis vara en nationell satsning, med stark internationell utveckling. - TSS är den nationella funktionen som samordnar, utvecklar och marknadsför Sverige som test och demonstrationsmiljö för det hållbara transportsystemet. - TSS är den nationella funktionen för internationella samarbeten kring test och demonstration för det hållbara transportsystemet. - TSS driver förstudier och samverkansprojekt i syfte att kontinuerligt identifiera lösningar på nya behov/möjligheter inom området. - TSS skall vara den nationella funktionen som skapar möjligheter för samverkan runt test-, demonstrations och forskningsinfrastrukturer mellan fordon, energi och ICT såväl industriellt som forsknings- och utbildningsmässigt. - TSS skall etablera Sverige som den starkaste Europiska testplatsen för FoU inom området hållbara transportsystem.

Upplägg och genomförande

TSS fortsätter i en bryggfas med en projektledning, operativ styrgrupp (projektkontroll) och strategisk styrgrupp.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01751

Statistik för sidan