TS-Europe - Trafiksäkerhet i Horizon 2020

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - SAFER - Fordons- och trafiksäkerhetscentrum
Bidrag från Vinnova 995 000 kronor
Projektets löptid maj 2014 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med TS-Europe är att öka uppmärksamheten för Trafiksäkerhet på ett europeiskt plan under H2020, för fler och bättre utlysningar och därmed fler projekt med svenska aktörer.Projektet har haft två övergripande mål som har uppnåtts: 1) Trafiksäkerhetsrelaterade ämnen, som avspeglar svenska prioriteringar och intressen, finns väl representerade i Horizon2020-utlysningar. 2) Svenska aktörer ingår i beviljade projekt och vinnande konsortier.

Resultat och förväntade effekter

Svenska aktörer är väl positionerad inför den påverkan som alltid behövs, nätverken nationellt och internationellt är starkare och kunskapen om det europeiska systemet för forskningsfinansiering och samarbete är större. Trafiksäkerhet är på den europeiska forskningsagendan, framförallt integrerat i de större systemfrågorna. Svenska aktörer har varit framgångsrika i de senaste callen som varit relevanta med avseende på trafiksäkerhet inklusive automatiserade fordon och transportsystem.

Upplägg och genomförande

Påverkan sker främst genom deltagande i EARPAS och ERTRAC arbetsgrupper för trafiksäkerhet samt utvalda nationella och europeiska möten. Strategin för TS-Europe har varit att medverka till kraftfulla utlysningar i för svenska aktörer prioriterade områden och möjliggöra konkurrenskraftiga ansökningar och konsortiebildningar, ledning av projekt etc. SAFER har varit sammanhållande och genom en liten arbetsgrupp utnyttjat och utvecklat SAFERs plattform och nätverk för att proaktivt påverka och delta i utformning av texter och andra inspel.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.