Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Troubleshooting as a Service

Diarienummer
Koordinator Mavenoid AB - Mavenoid Kista
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - november 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups

Syfte och mål

Syftet med detta projekt var att bygga en AI-plattform för guidad felsökning. Målet var att förändra hur en industriell organisation löser sina maskinproblem. Vi har i projektet byggt ut vårt molnbaserade felsökningssystem som hjälper människor att hitta orsaken till ett maskinproblem och åtgärda det. Plattformen låter också experter modellera och visualisera all felsökningskunskap på ett ställe.

Resultat och förväntade effekter

Vi har börjat marknadsföra vårt felsökningssystem och har idag sju kunder. Viktiga resultat som uppnåddes är kortare reparationstider, färre olyckor pa grund av mänskligt fel, bättre beslut även under extrem osäkerhet, och lägre kostnader pa grund av att onödiga byten av komponenter undviks.

Upplägg och genomförande

Först byggde och validerade vi en webbaserad prototyp som hjälper experter fånga all diagnostisk kunskap på ett ställe, bygga en människovänlig modell av detta och till sist publicera den modellen. Sen byggde vi ett separat användargränssnitt som låter användare visualisera och analysera den diagnostiska data som genereras från felsökningssessioner. Vi gjorde detta i nära samarbete med en stor industriell organisation i Sverige för att validera att vår produkt som helhet är både värdefull och användbar. I efterhand hade det varit ännu bättre om vi inkluderat fler kunder än en.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 november 2017

Diarienummer 2017-04494

Statistik för sidan