Troubleshooting as a Service

Diarienummer 2017-04494
Koordinator Mavenoid AB - Mavenoid Kista
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - november 2018
Status Beslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 2 hösten 2017

Syfte och mål

Syftet med detta projekt är att göra AI-guidad felsökning av maskiner lika tillgängligt som elektricitet. Målet är att förändra hur en industriell organisation löser sina maskinproblem. För att göra detta kommer vi att bygga ett molnbaserat felsökningssystem som inte bara hjälper människor att hitta orsaken till ett maskinproblem och åtgärda det. Det kommer också göra det enkelt för produktexperter att integrera, modellera, hantera och visualisera all felsökningsinformation på ett ställe.

Förväntade effekter och resultat

Vi förväntar oss att kunna erbjuda organisationer ett diagnossystem som kostar en bråkdel av de alternativ som finns på marknaden idag, samtidigt som det är betydligt snabbare, robustare och mer användarvänligt. Viktiga resultat är kortare reparationstider, färre olyckor pa grund av mänskligt fel, bättre beslut även under extrem osäkerhet, och lägre kostnader pa grund av att onödiga byten av komponenter undviks.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är indelat i tre huvuddelar. Första delen är att bygga och validera en webbaserad prototyp som hjälper experter fånga all diagnostisk information på ett ställe, bygga en människovänlig modell av detta och till sist publicera den modellen. Andra delen är att bygga ett separat användargränssnitt som låter användare visualisera och analysera den diagnostiska data som genereras från felsökningssessioner. Tredje delen är att arbeta nära med en stor industriell organisation för att validera att vår produkt som helhet är (a) värdefull, (b) användbar och (c) möjlig.

Externa länkar

http://www.mavenoid.com

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.