Transciever för radiolänk

Diarienummer
Koordinator SIVERS IMA Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid juli 2009 - september 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01856

Statistik för sidan