Trådlös täckning inomhus i moderna energieffektiva byggnader - Steg 3

Diarienummer 2018-00438
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Rise Acreo, Kista
Bidrag från Vinnova 6 677 460 kronor
Projektets löptid maj 2018 - maj 2020
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 3 implementering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 3 Följdinvestering 2018 (vår)

Syfte och mål

Våra bostäder, oavsett utvecklad fiberinfrastruktur, erbjuder inte per automatik en lösning på dagens krav och en förväntan på trådlös uppkoppling överallt. Denna förväntansnivå kommer knappast att bli lägre i framtiden. Nya energieffektiva bostäder som dämpar radiovågor och försvårar access till utomhusbasstationer kan göra mobilkommunikation helt obrukbar. RISE ämnar belysa alla aspekter av trådlös täckning inomhus i energieffektiva byggnader samt demonstrera relevanta lösningar till en bred publik av fastighetsägare, byggentreprenörer och allmänheten.

Förväntade effekter och resultat

Projektet siktar på att uppnå teknisk och ekonomiskt konsensus mellan berörda aktörer för en robust heltäckande inomhuslösning. Projektet siktar på färre än 5 % missnöjda användare av digitala tjänster inomhus i energieffektiva hus år 2022 och att alla hushåll i Sverige har trådlös täckning med hög hastighet inomhus lämplig för kritiska och krävande tjänster som avancerad sjukvård i hemmet år 2025. Projektet förväntar också ett resultat på minst en tredubbling av energieffektivitet (kWh/GB) för trådlöst access inomhus jämfört med idag.

Planerat upplägg och genomförande

Bygga upp och testa heltäckande mobil- och proffs-WiFi-infrastruktur i ett antal skarpa piloter samt demonstrera dessa med hjälp av bland annat krävande tjänster som e-hälsa. Anpassa lösningarna så att även samhällsaktörer som t ex polis, ambulans och brandkår enkelt och automatiskt ska kunna använda den trådlösa infrastrukturen inomhus. Bryta stilleståndet i frågan på marknaden genom demonstration av en fungerande affärsmodell. Förtydliga och formulera kravställning för nybyggnation av flerfamiljshus gällande mobiltäckning inomhus.

Externa länkar

Steg 2 projektet inklusive slutrapporten samt annons om Steg 3.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.