Trådlös energiöverföring

Diarienummer
Koordinator ELECTEC SYSTEM AB
Bidrag från Vinnova 42 000 kronor
Projektets löptid februari 2010 - april 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04940

Statistik för sidan