TRACE EMS & C: TRAnsitioning to a Circular Economy via EMS and Circularity indicators

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE ICT Viktoria
Bidrag från Vinnova 995 416 kronor
Projektets löptid mars 2019 - november 2019
Status Avslutat
Utlysning Att stärka Sveriges roll inom internationell standardisering
Ansökningsomgång Standardisering för att nå ut på nya marknader

Syfte och mål

Projektet undersökte möjligheterna att integrera den cirkulära ekonomi normen cirkularitet genom att inkludera cirkularitetsmätning i ISO 14001 och därmed normal EMS-praxis. Vi har arbetat med tre små och medelstora företag (Accus, Modexa, Swedese). Undersökningen har lett till en kartläggning samt en vision och flera rekommendationer på hur ISO internationella standarderna kunde tillämpas för att stimulera ny aktivitet och förändring mot cirkulär ekonomi och därmed påverka de tusentals organisationer som följer dessa standarder.

Resultat och förväntade effekter

Lärdomar tas direkt in till diskussioner om cirkulär ekonomi standarder hos kommittéer som utvecklar internationella standards. Resultaten visar: (1) Att mäta cirkularitet kan leda till åtgärder inom företag men också i sina värdekedjor; (2) Företag använder KPI:er för att övervaka materialflöden och miljökonsekvenser. Cirkuläritetsmått (CMs) som fokuserar på värdebevarande kompletterar dagens KPI:er för att de inte täcker samma principer. 3) CMs och PDCA förbättringscykler lämpar sig för ett företags övergång till CE (4) CMs bör vara lätt att använda och kommunicerbara.

Upplägg och genomförande

Projektet inkluderade fyra arbetspaket (WP): WP1-Mapping ISO 14001-institutionen utvecklade en beskrivning av hur standarden ISO 14001: 2015 EMS relaterar till koncept, ambitioner och visioner för cirkulär ekonomi. WP2 var ett genomförbarhetsarbete där företagen lade tid på att integrera cirkuläritet i deras ledningssystem och med datainsamling från företagen via intervjuer och workshops. WP3 ägnades åt analys-, spridnings- och kommunikationsaktiviteter. Slutligen bestod WP4 av projektledningsaktiviteter och utfördes av projektledaren under hela projektet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 april 2019

Diarienummer 2019-01075

Statistik för sidan