TRACE EMS & C: TRAnsitioning to a Circular Economy via EMS and Circularity indicators

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE ICT Viktoria
Bidrag från Vinnova 995 416 kronor
Projektets löptid mars 2019 - november 2019
Status Pågående
Utlysning Att stärka Sveriges roll inom internationell standardisering
Ansökningsomgång Standardisering för att nå ut på nya marknader

Syfte och mål

Projektet syftar till att prova ett sätt att formalisera mätning av ökad cirkularitet genom att komplettera ISO 14001-baserat miljöledningssystem med ett cirkularitetsmått. Denna kompletteringen förväntas öka informationssymmetri om cirkularitet och göra marknaderna mer öppna för cirkulära erbjudanden. Dessutom kommer fördelar och utmaningar kring att standardisera cirkuläritet identifieras och de ansvariga organisationer (t.ex. SIS) kring standarder skall utrustas med insikter om vad som kan vänta dem om ett sådant mått skulle bli en del av befintliga standarder.

Förväntade effekter och resultat

Projektets resultat kan eventuellt vara ganska dramatiskt, främst på grund av 2 möjliga utfall: 1) Ett cirkuläritetsmått etableras i svensk industri ; 2) Möjligheten att individuella aktörer i svensk industrin integrerar måttet i sina miljöledningssystem och därigenom driva organisationen att öka innovation mot en kontinuerligt högre grad av cirkularitet. Utfallet kan hjälpa svensk industri att kunna övergå till en högre grad av cirkularitet och så småningom genomföra cirkulär ekonomi principer i praktiken.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att innehålla följande fyra Arbetspaket (WP): WP 1: Kartläggning av institutionen ISO 14001 (av RISE Viktoria och RISE Swecast). WP2: Genomförbarhetsarbete. Utveckla en strategi för standardisering av cirkuläritetsmått som inbegriper RISE Viktoria, RISE Swecast och 3 företag: Accus, Modexa och Swedese. WP3: Analys, spridning och kommunikation (Leveranser: e-broschyr om kartläggning, vision och rekommendationer, workshop). WP4: Projektledning av RISE Viktoria för att säkerställa en smidig och snabb samordning och genomförande av det övriga arbetet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.