Torrformulering av vaccin mot turistdiarré

Diarienummer
Koordinator UNITECH PHARMA AB
Bidrag från Vinnova 2 400 000 kronor
Projektets löptid april 2010 - juli 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00195

Statistik för sidan