TOPUP RISE TD hybridsystem

Diarienummer 2015-03981
Koordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - SP Elektronik, Borås
Bidrag från Vinnova 650 000 kronor
Projektets löptid juli 2015 - juni 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet har varit att tillgängliggöra kunskap i hybridteknik och resurser inom ´Testbädd för batteri- och hybridsystem, bränsleceller och vätgasapplikationer i fordon´ för svensk industri som saknar tillgång till kunskap och/eller egna resurser att själva driva hela utvecklingskedjan. Särskilt fokus har varit på att nå tillverkare och användnare av arbetsmaskiner.

Resultat och förväntade effekter

Genom att kombinera den befintliga ´Testbädd för batteri- och hybridsystem, bränsleceller och vätgasapplikationer i fordon´ med ny kunskap och erfarenhet inom området har vi på ett effektivt sätt mött nya industriella aktörer med nya behov inom hybridsystem och framför allt gjort anläggningen tillgänglig mot nya kundgrupper - särskilt inom tunga arbetsfordon. Samarbetet med intressenter fortsätter genom fem nya mindre projekt.

Upplägg och genomförande

Tack vare ett brett kontaktnät via industriföreningen Tunga Fordon har många små- och medelstora företag nått av satsningen. Majoriteten av aktiviteterna låg under andra halvåret av genomförandet, vilket blir naturligt då det tar tid att sätta bollen i rullning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.