Toppforskninginitiativet

Diarienummer
Koordinator NordForsk - TFI-sekretariatet
Bidrag från Vinnova 11 850 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - juni 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04658

Statistik för sidan