Toppforskninginitiativet

Diarienummer 2009-04658
Koordinator NordForsk - TFI-sekretariatet
Bidrag från Vinnova 11 850 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - juni 2013
Status Avslutat