Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

TINC 2018 PerceptiLabs

Diarienummer
Koordinator PerceptiLabs AB
Bidrag från Vinnova 109 039 kronor
Projektets löptid oktober 2018 - november 2018
Status Avslutat
Utlysning Acceleration Tech Incubator

Viktiga resultat som projektet gav

Många potentiella kunder, partners och mycket info om business i Silicon Valley.

Långsiktiga effekter som förväntas

Samma som mål.

Upplägg och genomförande

Många potentiella kunder, partners och mycket info om business i Silicon Valley.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 24 oktober 2018

Diarienummer 2018-03207

Statistik för sidan