Tillägg syntes av kollektivtrafikforskning

Diarienummer
Koordinator WSP Sverige AB - WSP Analys & Strategi
Bidrag från Vinnova 117 500 kronor
Projektets löptid april 2008 - maj 2008
Status Avslutat