Tillägg syntes av kollektivtrafikforskning

Diarienummer 2008-01162
Koordinator WSP Sverige AB - WSP Analys & Strategi
Bidrag från Vinnova 117 500 kronor
Projektets löptid april 2008 - maj 2008
Status Avslutat