THz simulerings- och testmiljöer för schottkydiod MMIC komponenter och system

Diarienummer 2017-03017
Koordinator Omnisys Instruments Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 1 250 000 kronor
Projektets löptid juli 2017 - december 2021
Status Pågående
Utlysning Kompetenscentrum

Syfte och mål

Detta projekt syftar till att utveckla integrerad THz elektronik för nästa generations satellitbaserade mikrovågsinstrument. Detta innefattar både större multi-pixel sensorsystem men också mindre radiometer system för micro-/nano- satelliter, och som kan användas för väder och klimat monitorering, samt för utforskning av vårt solsystem. Projektets huvudmål är: Nya multifunktionella högpresterande MMIC´s Radikalt miniatyriserade antenn/optik radiometersystem för nano-/micro-satellit plattformar Nogrannare mät och modellerings metoder för prediktering av EMI

Förväntade effekter och resultat

Förbättrade elektro-termiska modeller för optimering av THz diod komponenter m.a.p. radiometrisk prestanda. Nya multifunktionella kretstopologier för THz mottagare baserat på integrerade 3D byggsätt. Smartare integrerade THz antenner optimerade för nano- och micro-satellit plattformar. Nogrannare mät och modellerings metoder för prediktering av EMI på krets och system nivå.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kan delas upp i tre sammankopplade arbetspaket omfattandes 5-8 manmånaders arbete över en tidsperiod på 5 år, och genomförs inom ramen för pågående GHz center aktiviteter och projektet ITHZS (Integrerade THz System). WP1 Studie av högintegrerade byggblock för passivt kylda THz mottagare och radiometer tillämpningar. WP2 Studie av EMI hos THz komponenter och system i multimod antenn/vågledar-miljöer i frekvensbandet 100-1500 GHz. WP3 Studie av integrerade antenn/optik system för miniatyriserade satellit mottagare och multipixel system.

Externa länkar

Gigahertzcentrum Omnisys Instruments AB företagshemsida

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.