THINGS - Erfarenhetsutbyte

Diarienummer 2017-05146
Koordinator THE INNOVATION GROWHOUSE STOCKHOLM AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - december 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Utbyta erfarenheter med inkubatorer nationellt, samt identifiera möjliga framtida samarbeten utifrån nytta för den breda communityn av startups. Bidra med våra erfarenheter utifrån såväl THINGS egen verksamhet som Ignite Sweden-projektets.

Förväntade effekter och resultat

Ökad kunskap om inkubatorernas utmaningar och behov Ökat nätverk med inkubatorer och övriga aktörer öppnar för samarbeten såväl inom som utanför Ignite-projektet THINGS välkomnar startups från hela Sverige, och är inte är en klassisk inkubator, vilket möjliggör att jobba och knyta samman nätverk, aktörer, startups osv oavsett geografi Kontaktnät och erfarenhetsutbyte förväntas vara till nytta för både THINGS medlemmar, Alumni och organisationens övriga nätverk av startups (totalt ca 200 startups) och Ignite-startups (ca 140 startups deltog i matchade möten under 2017)

Planerat upplägg och genomförande

Deltagande i SISPs erfarenhetsutbytesträffar Projektkoordinator för samt praktiskt deltagande i Ignite-projektet

Externa länkar

Ignite Swedens hemsida THINGS hemsida

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.