Testlab -normkreativ arkitektur

Diarienummer 2018-01676
Koordinator TENGBOMGRUPPEN AKTIEBOLAG - Tengbom
Bidrag från Vinnova 680 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - maj 2020
Status Pågående
Utlysning Normkritisk innovation
Ansökningsomgång Normcritical Innovation : Innovation project

Syfte och mål

SYFTE Vi ser ett behov av ökad kompetens kring att arbeta med normer/normkritik inom arkitekturbranschen och att vi i vår gestaltningsprocess behöver hitta sätt att arbeta mer medvetet med frågorna för att kunna skapa mer inkluderande miljöer och arkitektur. MÅL En normkreativ gestaltningsprocess ska i reella projekt på Tengbom, med stöd av expertis inom normkritik och feministisk stadsplanering få växa fram, utvärderas och summeras till konkreta riktlinjer för att arbeta normkreativt i gestaltningsprocessen inom olika affärsområden inom arkitektur.

Förväntade effekter och resultat

Vi förväntar oss generellt en ökad medvetenhet om normer/normkritik kopplat till gestaltning inom vårt företag med ett längre framtidsperspektiv att få alla inom Tengbom (600 medarbetare) att arbeta medvetet med en normkreativ gestaltningsprocess. Vi tror på stor spridningseffekt i branschen då Tengbom är ett stort företag med brett kontaktnät. Vi ser en möjlighet att påverka beställarorganisationer då vi jobbar i reella projekt med utvecklingen av processen. Vi har även en site där vi löpande presenterar processen vilket ytterligare kommer underlätta spridning utåt.

Planerat upplägg och genomförande

Steg 1: Organisering & ramverk med experter, Steg 2: Introducera normkritiska perspektiv/problemformulering i projektgrupper, Steg 3: Testlab Normkritik, (det är här en normkreativ gestaltningsprocess ska prototypas fram), Steg 4: Utvärdera/sprida. Kommunikation sker löpande på en site (stöd av Tengboms kommunikationsavdelning). Vi leder processen med stöd av en expert/referensgrupp innehållande intern och extern kompetens inom normkritisk gestaltning samt organisationsutveckling, processledning, feministisk stadsutveckling och innovativa kreativa processer.

Externa länkar

Här beskriver vi våra pågående processer på Tengbom att arbeta normkreativt med arkitektur

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.