Testlab -normkreativ arkitektur

Diarienummer 2018-01676
Koordinator TENGBOMGRUPPEN AKTIEBOLAG - Tengbom
Bidrag från Vinnova 680 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - maj 2020
Status Pågående
Utlysning Normkritisk innovation
Ansökningsomgång Normkritiska innovationsprojekt