Testbädd hållbara livsmedel & digitala innovativa lösningar

Diarienummer 2018-03710
Koordinator Södertälje kommun - Destination Södertälje
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - november 2019
Status Pågående
Utlysning Testbäddar för samhällets utmaningar
Ansökningsomgång Testbäddar för samhällets utmaningar - förberedelseprojekt

Syfte och mål

Konsumtionen av hållbara livsmedel behöver öka samtidigt som SME-företag har svårt att leverera till offentlig sektor. Syftet med förberedelseprojektet är att undersöka möjligheterna att utveckla en öppen testbädd inom den offentliga måltidsverksamheten i Södertälje kommun. Målet för testbädden är att genom samverkan med berörda intressenter väsentligt öka mängden hållbar och mer närproducerad mat inom den offentliga sektorn och samtidigt främja aktörer som arbetar aktivt med hållbara livsmedel i linje med Agenda 2030.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas ge underlag för beslut om etableringen av en testbädd som privat-offentlig samverkansarena. Det inbegriper: - Kunskap om behov, krav och möjligheter hos upphandlare, inköpare, beställningssystem, logistik och nya aktörer som ICT-företag med nya lösningar. - En genomgång av vilken öppen data från testbädden som kan tillgängliggöras för externa parter. - Ett underlag med goda exempel inom testbäddens verksamhetsområden och med fördjupad kunskap om nytta och möjligheter med testbäddens genomförande. - Identifierade samverkansparter.

Planerat upplägg och genomförande

Vi kommer föra dialog med intressenter om hållbara produkter och tjänster som kan utvecklas och testas i testbädden. Det kommer ske bland annat genom marknadsdialog med fokus på innovativ upphandling och digitala möjligheter. Vi kommer också att utvärdera mindre livsmedelsaktörers möjligheter att lägga anbud och leverera till offentlig sektor, identifiera vilken öppen data från kommunens måltidsverksamhet som kan tillgängliggöras för externa parter, samt göra en omvärldsanalys med fokus på tillämpning av hållbarhetskriterier vid upphandling av mat inom offentlig sektor.

Externa länkar

https://matlust.eu/digitaltestbadd/

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.