Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Tech Farm: tillgängligt yteffektivt boende

Diarienummer
Koordinator REINVENT AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid januari 2018 - november 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med förstudien var att undersöka förutsättningarna för att göra de innovativa “sovmodulerna” i vår coliving-boendelösning tillgängliga för personer med funktionshinder. Vi har tittat på regelverk, hinder och hur andra aktörer har gjort. Målen är uppfyllda: - Ökad kunskap kring förutsättningar, regelverk. - Inspiration/goda exempel. - Kartläggning experter. - Genomarbetad projektplan. - Identifierat och tillfrågat projektteam. Vi har även förslag till lösningar för tillgängliga sovmoduler.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi har kommit fram till en lösning på en tillgänglig sovmodul/pod som är 14,5 kvm. Vi har också hittat en lösning med fyra poddar där tre är mer yteffektiva och en tillgänglig där snittet för alla poddar ligger på så lite som 10,5 kvm per person. Om vi tar de fyra poddarna i modullösningen och benämner som en lägenhet och inte som fyra, möter vi alla krav som finns i regelverket. Funktioner, som bland annat handikapptoalett, finns då i gemensamma utrymmen. Kostnaden för denna variant är 900 000 kronor.

Upplägg och genomförande

Vi har samarbetat med våra partners och gått igenom olika faser för att nå förslag till lösning. Vi har samarbetat under workshops och också haft dialog med vår kontaktperson på Boverket. Genom vår nya kunskap har vi påbörjat att utveckla innovativa tillgängliga lösningar tillsammans med användarna. Fram över vill vi testa dessa i vårt verklighetslabb.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 7 februari 2018

Diarienummer 2017-04831

Statistik för sidan