Tech Farm: tillgängligt yteffektivt boende

Diarienummer 2017-04831
Koordinator REINVENT AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid januari 2018 - november 2018
Status Beslutat
Utlysning Tillgänglighetsdesign

Syfte och mål

Syftet med förstudien är att undersöka förutsättningarna för att göra de innovativa “sovmodulerna” i vår coliving-boendelösning tillgänglig för personer med funktionshinder. Hur ser regelverket ut idag? Finns hinder? Hur har andra aktörer gjort och resonerat? Vilka experter finns på området? Målet är att utforma en projektplan samt identifiera rätt kompetens till projektteamet. Mål med förstudie: - Ökad kunskap kring förutsättningar, regelverk. - Inspiration/goda exempel. - Kartläggning experter. - Genomarbetad projektplan. - Tillfrågat projektteam.

Förväntade effekter och resultat

Med vårt arbete vill vi utmana rådande attityder och regelverk med tesen att vi kan bygga 60% mindre och öka välmåendet och samtidigt med god tillgänglighet för individer med funktionsnedsättningar. Innovationen är en yteffektiv och tillgänglig flerbostadslösning där människor mår bra av att bo. Om vi lyckas med detta kan vi bidra till en ny internationell standard för hur urbana bostäder byggs. Samhällsnyttan kan delas in i två huvudområden: densitet samt välmående.

Planerat upplägg och genomförande

Genom en förstudie vill vi förstå utmaningar och möjligheter kopplat till kombinationen yteffektivt och tillgängligt boende. Detta genom att sätta oss in i regelverk, prata med experter samt studera goda exempel från omvärlden. Vi har en arbetsgrupp med experter inom bygg, arkitektur, tillgänglighet, IT och konstruktion. Den nya kunskapen vill vi sedan använda för att genomföra ett projekt där vi utvecklar innovativa tillgängliga lösningar tillsammans med användarna och testa dessa i vårt verklighetslabb.

Externa länkar

Tech Farms webb är en samlingsplats för forskningsresultat kring coliving och möjlighet att ansöka till boende.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.