Tällberg VINNOVA Events 2010

Diarienummer
Koordinator Tällberg Foundation Service AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juni 2010 - december 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01337

Statistik för sidan