Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

TACK - Tunnlar Automatisk spriCK Övervakning genom Maskininlärning

Diarienummer
Koordinator Kungliga Tekniska Högskolan - Urban Planning & Environment
Bidrag från Vinnova 2 174 236 kronor
Projektets löptid juni 2019 - oktober 2022
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden
Ansökningsomgång Lösningar för en hållbar transportinfrastruktur

Syfte och mål

Målet med projektet var att skapa ett automatiskt system för inspektioner och tillståndsbedömning av tunnlar baserat på en kombination av bildbehandling och maskininlärning. För att uppnå detta var målet att öka TRL (Technology Readiness Level) för det föreslagna systemet från TRL 3/4 (TRL 3 "fungerar konceptuellt i experimentell miljö", TRL 4 "teknik validerad i laboratorium" ) till TRL 7 (demonstration av prototyp i verklig miljö).

Resultat och förväntade effekter

Vi uppnådda lovande resultat för sprickdetektering och mätningar genom att kombinera CNN och fotogrammtri. Den detaljerade kartläggningen av sprickor samt möjligheten att mäta dess vidd ger ett väldigt bra och detaljerat underlag för att bedöma behovet av underhåll för tunnlar. Detta kommer att öka kunskapen om tunnlars tillstånd samt underlätta planering av underhåll. Detta kommer att minska tiden som tunnlar behöver stängas samt kostnaderna för underhåll. Användandet av digital tvillingar kan dessutom förenkla kunskapsåterföring mellan ägare och inspektörer.

Upplägg och genomförande

Detta projekt genomfördes som ett samarbete mellan KTH, Universitetet Sapienza i Rom samt WSP Sverige. En algoritm för sprickdetektering och mätningar har validerades inom projektet. De uppnådda resultaten har presenterats på vetenskapliga konferenser, i uppsatser på masternivå och som artiklar i högt rankade vetenskapliga tidsskrifter. För att driva forskningen inom området framåt kommer dataset från prover genomförda i laboratorium och ett dataset som krävs för att träna en maskininlärningsalgoritm att upptäcka sprickor i tunnlar att publiceras online.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 18 november 2022

Diarienummer 2019-01122

Statistik för sidan