System Level Modeling Environment for SMEs

Diarienummer
Koordinator Sting Networks AB
Bidrag från Vinnova 526 000 kronor
Projektets löptid december 2008 - december 2011
Status Avslutat