Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

SWII Baden 26 September

Diarienummer
Koordinator DOWHILE CONSULTING SCANDINAVIA AB
Bidrag från Vinnova 10 000 kronor
Projektets löptid september 2019 - oktober 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet var att initiera dialog gällande framtida samarbeten med de deltagande multinationella företagen. Ett antal uppföljningsmöten med relevanta företag efter konferensen sattes som mål. Detta mål uppfylldes.

Långsiktiga effekter som förväntas

Totalt resulterade konferensdeltagandet i fem uppföljningsmöten. Från dessa förväntas ett samarbetsprojekt eller två bli formulerat inom närtiden.

Upplägg och genomförande

Projektets fokus, deltagandet på konferensen, kunde haft större genomslag med mera förberedelse. I detta läge bokades deltagandet tämligen sent, varpå produktdemonstrationskvaliteten blev lidande.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 24 september 2019

Diarienummer 2019-04685

Statistik för sidan