Svenska Uppfinnareföreningen 2009-2012

Diarienummer
Koordinator Svenska Uppfinnareföreningens Service Aktiebolag - Svenska Uppfinnareföreningens Service AB
Bidrag från Vinnova 3 900 000 kronor
Projektets löptid oktober 2009 - december 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-03180

Statistik för sidan