SveaPriset 2009

Diarienummer 2008-03803
Koordinator Göteborg & Co. Träffpunkt Aktiebolag - Kvalitetsmässan
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid december 2008 - december 2009
Status Avslutat

Externa länkar