Suplhemo

Diarienummer
Koordinator Ellco Food Aktiebolag - Ellco Food AB, Kävlinge
Bidrag från Vinnova 2 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2008 - december 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-01857

Statistik för sidan