Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Strategiskt Innovationsprogram för Lättvikt

Diarienummer
Koordinator Swerea AB
Bidrag från Vinnova 9 600 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - september 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

SIP Lättvikt har under etapp 1 etablerat en svensk bransch-överskridande lättviktsarena. Målet är att möta globala klimatmål och skapa arbetstillfällen i Sverige. Genom att arbeta med många olika branscher skapar vi innovationseffektivitet. Lättviktsagendan beskriver inriktningen för SIP Lättvikt. Alla våra sju innovationsmekanismer har kommit igång. Över 300 unika organisationer har deltagit i aktiviteterna. Åtta workshoppar har hållits och den första bransch-överskridande internationella lättviktskonferensen.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultatet redovisas i bilaga 3. I bilaga 1 och 2 finns verksamhetsberättelser för 2014 och 2016. Verksamhetsberättelsen för 2015 var för stor för att ladda upp på portalen. Måluppfyllnaden är god. Intresset för lättviktslösningar inom industrin och forskarvärlden växer och är väl spritt över Sverige. Över 70 % av våra industriella intressenter är små eller medelstora företag. Med våra internationella kontakter vill vi i nästa steg etablera LIGHTer internationellt.

Upplägg och genomförande

Lättviktsagendan är den strategiska forsknings- och innovationsagendan för lättvikt som skrevs 2013. Den har fungerat bra som strategidokument för SIP Lättvikt. Vi har uppdaterat den under hösten 2016 baserat på en omfattande omvärldsanalys. Inga stora ändringar i själva färdplanen gjordes. Våra fyra innovationsteman och sju innovationsmekanismer fungerar väl. Vi har genomfört en självutvärdering och blivit utvärderade av Vinnova under 2016 utgående från färdplanen. Resultatet var positivt och vi känner oss stärkta när vi går in i etapp 2.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2013-01767

Statistik för sidan