Strategisk internationalisering i GigaHertz centrum

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Chalmers tekniska högskola
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - oktober 2013
Status Avslutat

Externa länkar

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-02460

Statistik för sidan