Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Stockholm Food-Tech Boot Camp

Diarienummer
Koordinator Smaka på Stockholm AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - juni 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Stockholm FoodTech Boot Camp ska samla det svenska ekosystemet kring foodtech och genomföra en så kallad bootcamp med så många aktörer som möjligt närvarande. Syftet är att under tre dagar hjälpa till att lyfta de närvarande entreprenörernas affärsmodeller, processer och marknadsnärvaro, samt ge möjlighet att finna nya partners och investerare. Tillsammans med andra aktiviteter syftar detta bootcamp till att långsiktigt göra Stockholm och Sverige till en global hub för den globala foodtech-revolutionen och skapa förutsättningar för en ny industri med global exportpotential.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultatet har både uppfyllt och överträffat målen. Genom bootcampet och efterföljande aktiviteter på Smaka på Stockholm, FoodTech Village, Sweden FoodTech Big Meet och Almedalen FoodTech Village, har den svenska foodtechsektorn etablerats och växt sig stark. En lång rad bolag utöver de 21 som deltog på bootcampet har deltagit i en rad aktiviteter som syftat till att bygga den svenska foodtech-sektorn.

Upplägg och genomförande

Upplägget var att samla aktörer inom den nya foodtech-sektorn och ge dessa förutsättningar för att växa genom ett bootcamp med aktivt mentorskap och nätverksbyggande. Samt att vidareexponera de bästa exemplen på Smaka på Stockholm-festivalen i juni. Analysen är att ett system som skapar och aktiverar nätverk leder företagen framåt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2016-05293

Statistik för sidan