STING Day 2011

Diarienummer
Koordinator Stockholm Innovation & Growth AB
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid januari 2011 - september 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med STING Day är att ge innovativa startups och expansionsbolag inspiration, kunskap och värdefulla kontakter som leder till ett mervärde i målsättningen att bygga internationella tillväxtföretag. Exempelvis genom att skapa nya investerar- och industrikontakter samt skapa en plattform för kunskap och erfarenhetsutbyte mellan innovativa teknikbolag. 94% av medverkande innovativa startups och expansionsbolag hittade minst en ny värdefull affärskontakt som direkt eller indirekt genererar nytta till bolaget. Detta nådde och överträffade målet på 85%.

Resultat och förväntade effekter

Målen för STING Day 2011 uppfylldes: - 94% av medverkande innovativa startups och expansionsbolag hittade minst en ny värdefull affärskontakt som genererar nytta till bolaget. - 81 innovativa startups och expansionsbolag medverkar på eventet. - Eventet är fullsatt, mer än 225 personer medverkade. - 73 investerare medverkade. - Drygt 80 externa startups sökte till STING Day 2011, vilket gav ett mycket bra underlag till att välja ut 15 kvalificerade case.

Upplägg och genomförande

STING Day 2011 i Kista Science Tower erbjöd mycket goda möjligheter till nätverknde och till att hitta nya affärsmöjligheter och utbyta kunskap. Eventet innehöll bland annat investerardiskussioner, workshops, entreprenörsresor och trendspaningar, vilket uppmuntrade till diskussioner och erfarenhetsutbyte. 96% av alla deltagare var positiva/mycket positiva till STING Day. 87% av dem träffade minst en ny värdefull affärskontakt som man tror kommer generera nytta till sitt bolag/organisation.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.