Stärkelsegelatinisering och polysackariders gelbildning karaktäriserad med SAXS och WAXS

Diarienummer 2018-04431
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Agrifood and Bioscience, Göteborg
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - november 2019
Status Pågående
Utlysning Forskningsinfrastrukturer - nyttiggörande och samverkan
Ansökningsomgång Research infrastructure - utilisation and collaboration: Industrial pilot projects for neutron and photon experiments at large scale research infrastructures

Syfte och mål

Det övergripande syftet med projektet är att öka Lantmännens förmåga att leverera optimal polysackarid- och stärkelsekvalitet till sina kunder. Ett annat syfte är att göra Lantmännen bekant med röntgentekniker så att de kan integrera dessa tekniker i framtida FoU-projekt. Målsättningen med projektet är att mäta stärkelsegelatinisering och utröna gelbildningsmekanismer hos polysackarider med hjälp av SAXS / WAXS och komplementära tekniker.

Förväntade effekter och resultat

Lantmännen är en stor producent av polysackarider. Därför har Lantmännen ett stort intresse för att etablera ökad kunskap om hur polysackarider interagerar med vatten och att lära sig om gelatiniserings- och gelbildningsmekanismer. Den erhållna kunskapen ökar Lantmännens konkurrenskraft och minskar matsvinn. Detta kommer att uppnås genom ökad förmåga att skräddarsy mjöl- och polysackaridegenskaper till kundernas behov när det gäller optimerad stabilisering, förtjockning och bakverkskvalitet.

Planerat upplägg och genomförande

Projektkonsortiet består av forskare från RISE, applikationsspecialister från Lantmännen och internationella experter inom polysackaridvetenskap och SAXS / WAXS. Stärkelsegelatinisering och polysackaridgelbildningsmekanismer kommer att karakteriseras med hjälp av SAXS / WAXS vid ANSTO, Australien. Resultaten kommer att utvärderas och jämföras med DSC-mätningar, befintliga CLSM-data och litteratur. Resultaten kommer kommuniceras internt hos Lantmännen genom en workshop, samt brett genom publikationer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.