Standardizing the infrastructure for the Internet of Things

Diarienummer 2017-03888
Koordinator DEVICERADIO AB
Bidrag från Vinnova 271 950 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - februari 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovative Startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 1 hösten 2017

Syfte och mål

Projektets syfte var att utveckla den rätta tekniska specifikationen och funktionerna för en standardiserad IoT-infrastruktur. Vi gjorde detta genom ett omfattande marknadsarbete som innefattade identifiering av potentiella kunder, behovsanalys och mappning av konkurrerande alternativ. Detta har tagit oss ett steg närmre att kunna producera en lösning som adresserar de olika behoven och skapa förutsättningarna för att fler företag ska kunna använda IoT.

Resultat och förväntade effekter

Marknadsundersökningen har skapat insikterna och underlaget som vi behövt för att kunnat skapa en teknisk specifikation för en generell IoT-infrastruktur. Vi har identifierat och inlett diskussioner med potentiella partners och utveckling har påbörjats med kunder.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts utifrån planen. Vi har utfört marknadsundersökningen, identifierat olika beslutsfattare, processer, potentiella partners och slutanvändare. Utifrån det har vi kartlagt IoT-landskapet med hjälp av intervjuer och workshops. Det har gett oss en fördjupad förståelse av marknaden. Vi har också identifierat ytterligare immateriella rättigheter att skydda. Utvecklingen har fortsatt och har resulterat i ett antal pilotstudier och referensprojekt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.