Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Standardizing the infrastructure for the Internet of Things

Diarienummer
Koordinator DEVICERADIO AB
Bidrag från Vinnova 271 950 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - februari 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets syfte var att utveckla den rätta tekniska specifikationen och funktionerna för en standardiserad IoT-infrastruktur. Vi gjorde detta genom ett omfattande marknadsarbete som innefattade identifiering av potentiella kunder, behovsanalys och mappning av konkurrerande alternativ. Detta har tagit oss ett steg närmre att kunna producera en lösning som adresserar de olika behoven och skapa förutsättningarna för att fler företag ska kunna använda IoT.

Långsiktiga effekter som förväntas

Marknadsundersökningen har skapat insikterna och underlaget som vi behövt för att kunnat skapa en teknisk specifikation för en generell IoT-infrastruktur. Vi har identifierat och inlett diskussioner med potentiella partners och utveckling har påbörjats med kunder.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts utifrån planen. Vi har utfört marknadsundersökningen, identifierat olika beslutsfattare, processer, potentiella partners och slutanvändare. Utifrån det har vi kartlagt IoT-landskapet med hjälp av intervjuer och workshops. Det har gett oss en fördjupad förståelse av marknaden. Vi har också identifierat ytterligare immateriella rättigheter att skydda. Utvecklingen har fortsatt och har resulterat i ett antal pilotstudier och referensprojekt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 oktober 2017

Diarienummer 2017-03888

Statistik för sidan