Sond för mätning av korrosion

Diarienummer
Koordinator SCS Engineering AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid juni 2009 - maj 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01517

Statistik för sidan