Sond för mätning av korrosion

Diarienummer
Koordinator SCS Engineering AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid juni 2009 - maj 2010
Status Avslutat