Solhybridsystem med standardprodukt

Diarienummer 2014-01796
Koordinator ENERGIREVISOR ERW AB
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid maj 2014 - oktober 2014
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång 2013-02777-en

Syfte och mål

I resultatet kan man se att stationen i öjaby är bäst då den producerar mest el och värme med samma förhållanden som de andra stationerna. Denna station har en lutning på 27 på panelen vilket innebär mindre solinstrålning än de andra två. Att denna solhybrid får bättre resultat är på grund av att den har ett lägre U-värde mellan kylning och solcell och lite förluster. Solhybriden i öjaby används för ytterliggare systemtester

Resultat och förväntade effekter

De slutsatser som kan dras av dessa resultat är att vid de givna förutsättningarna är elproduktionen 10 % lägre och värmeproduktionen är 30- 60 % lägre vid seriekoppling än paralellkoppling. För varje grad man lyckas höja temperaturen i borrhålet ökar effektiviteten med 3,5 %. Vid en temperaturhöjning på borrhålet på 10 grader ökar alltså verkningsgraden med 35 % .Solhybriden skall ej isoleras utan pumpen enbart gå enbart när man har högre temeratur på taket än i borrhålet. Det är ingen skillnad om man har glas-glas eller glast-plast solceller i U-värden på solcellen. .

Upplägg och genomförande

Utbytet från solstrålning och värmeförluster vid varierande temperaturskillnader på vattnet och omgivningstemperatur.Vid låga temperaturskillnader är förlusterna mindre och verkningsgraderna blir i sin tur högre. Detta gör att man kan man tillgodogöra sig en väldigt stor andel av solens energi på grund av de låga temperaturskillnaderna som blir om man använder sig av ett borrhål vid kylning av solhybrider. Förutom detta så får vi en ökad elproduktion på 11% på denna solcell.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.